Kurszeiten

montags von
17:00 – 18:30 Yin- & Yang Yoga
19:00 – 20:30 Yin- & Yang Yoga

dienstags von
10:00 – 11:30 Yin- & Yang Yoga

mittwochs von
17:30 – 19:00 Yin- & Yang Yoga
19:30 – 20:45 Aerial Yoga

donnerstgas von
10:00 – 11:30 Yin- & Yang Yoga